Neo Feng Shui Erhvervsrådgiver

Uddannelsen er:

for dig, der gerne vil rådgive erhvervslivet med Neo Feng Shui.

 

Uddannelsens målgruppe:

Du har gennemgået uddannelsen til Indretnings- og Neo Feng Shui Rådgiver, men ønsker også at kunne rådgive erhvervslivet.

 

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen er fordelt på 4 dage med i alt 2 moduler. Der vil mellem de 2 moduler være en større hjemme opgave. Længden af de enkelte moduler kan variere fra hold til hold og tilpasses så vidt det er muligt efter elevernes interesse og behov, dog kun i det omfang, at det ikke forringer uddannelsens samlede kvalitet og pensum.

 

Undervisningen skifter mellem teori og praksis.

 

Skulle du være forhindret pga. sygdom eller andet, vil det være muligt at få særundervisning. Timeprisen er 600 kr. Det vil ikke være muligt at bruge af den fælles undervisningstid på opfølgning af en elev pga. fravær.

 

Moduler:
Modul 1: Signalværdier og erhvervsbaguaen
Modul 2: Erhvervsbaguaens anvendelse i små og store virksomheder

 

Kursusmaterialet:

Her finder du al den nødvendige teori, og du vil bagefter kunne anvende det som et aktivt redskab, når du skal lave en indretning eller en farvesætning i en virksomhed.

 

Dato, tid & sted:

Se kursuskalenderen

 

Pris:

Prisen for tillægsuddannelsen er 7.950,- kr. Der er ikke pålagt moms på uddannelsen.

I prisen er inkluderet alle kursusmaterialer samt kaffe, te og frugt.

Depositum udgør 7.950,- kr.

 

Efter påbegyndt uddannelse refunderes kursusafgiften ikke.

 

Tilmelding:

Kan ske ved at fremsende en mail med:

– Kursus navn og nummer (se kursuskalenderen)

– Dit navn

– Din adresse

– Dit telefonnr.

Mailen kan sendes direkte ved at trykke på dette link:  info@neofengshui.dk

 

Optagelse

Optagelse på kurset foregår efter forudgående samtale. Jeg forbeholder mig dog ret til at afvise elever, hvis jeg vurderer, at det vil være det rigtigste.

 

Ret til ændringer i ovenstående forbeholdes.

Neo Feng Shui Danmark

Lotus Mogensen

Rønnebærvangen 9A, 5210 Odense NV
Tlf. + 45 50 51 55 31, info@neofengshui.dk