Uddannelse

Neo Feng Shui uddannelsen henvender sig til alle, som gerne vil vide mere om Neo Feng Shui eller som ønsker at arbejde professionelt som rådgiver.

Neo Feng Shui Rådgiver

Uddannelsen henvender sig til alle, som har interesse for indretning, farver og de fysiske omgivelsers påvirkning af mennesket. Gennem en række moduler, hjemmeopgaver og en afsluttende fælles eksamen, giver uddannelsen den viden og de konkrete erfaringer, der er brug for for at kunne rådgive private. Når du har taget Neo Feng Shui grundkursus, har du muligheden for efterfølgende at tage Neo Feng Shui Rådgiver uddannelsen. Efter bestået eksamen er du uddannet Neo Feng Shui Rådgiver. Du er nu klar til at give rådgivninger til private mod et liv med udvikling og mere succes.
 

Neo Feng Shui Erhvervsrådgiver

Til dem som ønsker at beskæftige sig med rådgivning af erhvervslivet og større virksomheder.

Vi tilbyder en overbygning, som udelukkende bygger på den viden og kunnen, som du skal bruge for at kunne rådgive erhvervslivet. Baguaen og dens anvendelse er fx. ikke den samme, til en privatrådgivning og til en erhvervsrådgivning.

Neo Feng Shui Danmark

Lotus Mogensen

Rønnebærvangen 9A, 5210 Odense NV
Tlf. + 45 50 51 55 31, info@neofengshui.dk