Neo Feng Shui Grundkursus

På dette kursus som varer 6 timer, vil alle de grundlæggende principper i Neo Feng Shui blive gennemgået. Det vil give dig en god fornemmelse for, hvad Neo Feng Shui er og hvordan man kan anvende det i hverdagen.
Kurset er for dig:

– som gerne vil vide meget mere om Neo Feng Shui

– som gerne vil tilegne dig større viden om farvers påvirkning

– som vil vide mere om boligens påvirkning på mennesker

– som er arkitekt, men ønsker at inddrage omgivelsernes påvirkning meget mere i dit arbejde

– som gerne vil arbejde professionelt som Neo Feng Shui rådgiver

Uddannelsens målgruppe:

Kurset er for alle, der har lyst til at lære de kraftfulde redskaber i Neo Feng Shui at kende. Det vigtigste er, at du har lysten til at vide mere om indretning, farver og Neo Feng Shui. 

Kursets opbygning:

Kurset gennemgår på ganske kort tid alle de værktøjer, som anvendes af vore Neo Feng Shui Rådgivere.

Under menupunktet Neo Feng Shui kan du se de forskellige værktøjer.

Desuden vil du have mulighed for at høre om og evt. tilmelde dig uddannelsen til Neo Feng Shui Rådgiver. 

Fakta om undervisningen:

Undervisningen består af både teori og praksis. Der undervises ud fra et færdigt materiale vha. Power Point. 

Kursusmaterialet:

Her finder du al den nødvendige fundamentale teori, som du bagefter vil kunne anvende i mindre grad som et aktivt redskab, når du skal lave en indretning eller en farvesætning.

Alt materialet vil blive gennemgået, så du bliver i stand til at anvende det. 

Dato og tid:

Kommende datoer kan ses i kursuskalender.

Undervisningen foregår fra kl. 10.00-16.00 

Sted:

Rønnebærvangen 9 A, 5210 Odense NV. 

Pris:

Prisen for Neo Feng Shui Grundkursus er 1.000,-  kr. excl. moms.

I prisen er inkluderet alle kursusmaterialer samt kaffe, the og frugt.

Depositum udgør de 1.000,- kr. inkl. moms som betales ved tilmelding på konto nr. 5388 332814.

Beløbet refunderes ikke ved framelding senere end 14 dage før kursusstart, men kan evt. overføres til et andet kursus efter aftale.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Optagelse:

For alle der er interesseret i farver og boligindretning med udvikling.

Tilmelding:

Kan ske ved at fremsende en mail med:

– Kursus navn og nummer

– Dit navn

– Din adresse

– Dit telefon nr.

Mailen kan sendes direkte ved at trykke på dette link:  info@neofengshui.dk

Neo Feng Shui Danmark

Lotus Mogensen

Rønnebærvangen 9A, 5210 Odense NV
Tlf. + 45 50 51 55 31, info@neofengshui.dk