Arkitektkursus

På dette kursus som varer 6 timer, vil alle de grundlæggende principper i Neo Feng Shui blive gennemgået. Det vil give dig en god fornemmelse for, hvad Neo Feng Shui er og hvordan du vil kunne anvende det i dit arbejde som arkitekt.
 
Kurset er for dig:

– som er uddannet arkitekt, indretningsarkitekt eller tilsvarende
– som gerne vide meget mere om Neo Feng Shui
– som gerne vil tilegne dig større viden om farvers påvirkning
– som vil vide mere om boligens påvirkning på mennesker
– som er arkitekt, men ønsker at inddrage omgivelsernes påvirkning meget mere i dit arbejde
 
Uddannelsens målgruppe:

Arkitekter, indretningsarkitekter, boligstylister og andre med lignende forudsætninger. Det vigtigste er, at du har lysten til at vide mere om indretning, farver og Neo Feng Shui.
 
Kursets opbygning:

Kurset gennemgår på ganske kort tid alle de værktøjer, som anvendes i Neo Feng Shui. Under menupunktet Neo Feng Shui kan du se de forskellige værktøjer. Gennemgangen tager udgangspunkt i, at du har erfaring og baggrund fra byggebranchen.
Fakta om Undervisningen:

Undervisningen består af både teori og praksis. Der undervises ud fra et færdigt materiale vha Power Point.
 
Kursusmaterialet:

Her finder du al den nødvendige fundamentale teori som du bagefter vil kunne anvende i mindre grad som et aktivt redskab, når du skal lave en indretning eller en farvesætning.

Alt materialet vil blive gennemgået, så du bliver i stand til at anvende det.
 
Dato og tid:

Kommende datoer kan ses i kursuskalender.

Undervisningen foregår fra kl. 09.00-15.00

Sted:

Ifølge aftale.

Der er mulighed for, at jeg kommer til Jer og afholder kurset.

Ring og forhør om mulighederne.

  

Pris:

Prisen for kurset er 950,- kr.+ moms.

I prisen er inkluderet alle kursusmaterialer samt kaffe, the og frugt.

Depositum udgør  950,- kr. + moms som betales ved tilmelding.

Beløbet refunderes ikke ved framelding, hvis dette sker senere end 8 dage før kursusstart.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

 

Optagelse:

Optagelse på kurset foregår efter forudgående samtale. Jeg forbeholder mig dog ret til at afvise elever, hvis jeg vurderer, at det vil være det rigtigste.

 

Tilmelding:

Kan ske ved at fremsende en mail med:

– Kursus navn og nummer (findes i kursuskalenderen)

– Dit navn

– Din adresse

– Dit telefon nr.

Mailen kan sendes direkte ved at trykke på dette link:  info@neofengshui.dk

Neo Feng Shui Danmark

Lotus Mogensen

Rønnebærvangen 9A, 5210 Odense NV
Tlf. + 45 50 51 55 31, info@neofengshui.dk