Lyd

Mennesker er meget påvirkelige af lyde. Faktisk langt mere end tidligere antaget og mange steder er der slet ikke taget højde for det i indretningen.

Støj har en afgørende påvirkning på kroppens ydeevne og helbred. Det er bevist, at unødige støjgener kan genere hverdagen med bl.a. koncentrationsbesvær, dårlig indlæring, stress og et øget fravær.

Vi kender alle situationen, hvor man opholder sig et sted, hvor det er svært at høre, hvad andre siger….. Hvad siger du? ….Jeg hørte det ikke… Gider du lige gentage?… Problemet er ofte, at jo mere larm der er i et rum desto højere taler folk. Det vil derfor ofte udvikle sig til en negativ spiral af støj.
Støj påvirker kroppen og sindet i høj grad, hvis et rum ikke er korrekt støjdæmpet eller akustikreguleret. Her er nogle eksempler på, hvordan støj kan indvirke på kroppen:

– stress

– søvnproblemer

– nedsat koncentration

– nedsat indlæringsevne

– øget adrenalin produktion

Neo Feng Shui Danmark

Lotus Mogensen

Rønnebærvangen 9A, 5210 Odense NV
Tlf. + 45 50 51 55 31, info@neofengshui.dk